Tentoonstelling "Schuttersgilden van de Zwinstreek"

Le tir à l'arc à l'oiseau (Bron: L'Illustration, 1874)

Wilt u graag weten welke oude tradities de Zwinstreek rijk is? Op 15 oktober opent de tentoonstelling Schuttersgilden van de Zwinstreek.

In de 15de eeuw ontstonden op het platteland handbooggilden die toegewijd waren aan de Heilige Sebastiaan. De schuttersgilden uit de zwinstreek dateren uit de 15de en 16de eeuw. Zoals alle instellingen kenden de gilden perioden van hoge bloei en mindere glorie. De schuttersgilden houden op met bestaan door de Franse omwenteling die een punt plaatste achter het oud regime met het decreet van 7 maart 1791. Dit decreet behelsde de verbeurdverklaring van roerende en onroerende goederen van de Gilden alsook hun afschaffing. Begin 19de eeuw worden nieuwe schuttersgilden opgericht die een duidelijke link hebben met de vroegere schuttersgilden uit de Zwinstreek.

Deze gratis tentoonstelling is georganiseerd in opdracht van het gemeentebestuur Knokke-Heist met medewerking van Davy Goedertier en de schuttersverenigingen van de Zwinstreek.

Wanneer? 15 oktober 2015 tot 17 januari 2016

Waar? Sincfala - Museum van de Zwinstreek. Pannenstraat 140 te Knokke-Heist.

In de tuin van het museum kan u in het weekend deelnemen aan een initiatie schieten op liggende wip of op andere dagen na afspraak.