Oproep: clubarchieven helpen Vlaamse Judofederatie

De Vlaamse Judofederatie (VJF) doet een oproep aan haar clubs/leden om eens in de eigen archieven te duiken en interessante stukken op te zoeken die deel uitmaken van de judogeschiedenis in Vlaanderen. Deze stukken kunnen gerust terug gaan tot begin de jaren 50. Dit kan gaan om teksten, verslagen, documenten, foto’s, films, geluidsbestanden, enz…

Deze archiefstukken kunnen ervoor zorgen dat we onze ontstaansgeschiedenis tot heden terug in elkaar kunnen puzzelen. De VJF gaat hiervoor ondermeer samenwerken met Archiefbank Vlaanderen en het Sportimonium voor het opstellen van een inventaris over welke geschiedkundige stukken over Judo in Vlaanderen op ons grondgebied nog terug te vinden zijn (teksten, artikels, tijdschriften, foto’s, films, affiches, voorwerpen).

Wat kan u voor de VJF doen:

U duikt in uw eigen judoschatten op zolder of in de kelder en haalt enkele interessante stukken boven. Mogelijks zijn die niet altijd goed bewaard en alles gaat achteruit met de tijd : papier verkleurt of wordt vochtig, foto’s vergelen, films krijgen ruis en beeldstoringen. Deze archiefstukken moeten daarom tijdig gered worden van de tand des tijds. Hier kan de VJF bij helpen…

U leent ons het archiefstuk en wij gaan het voor u gratis digitaliseren. U krijgt vervolgens uw eigendom terug ,samen met een gedigitaliseerd exemplaar. Wij behouden ook een exemplaar in ons archief en wij geven de informatie over dit stuk verder door aan Archiefbank Vlaanderen en Sportimonium.

Om deze digitalisatie aan te vragen stuurt u een mail naar tim@vjf.be waarin u een korte beschrijving geeft van het archiefstuk en ook een contact-emailadres opgeeft. Wij zullen verder met u contact opnemen om een concrete afspraak te maken wanneer en waar wij het archiefstuk kunnen archiveren. De informatie zal zo snel mogelijk behandeld worden door de mediacommissie van de VJF.

Dit proces zal geen kosten betekenen voor de eigenaar van het archiefstuk, maar de VJF zal wel bepalen in hoeverre het voorgestelde archiefstuk met urgentie moet behandeld worden of op een wachtlijst mag terechtkomen. Archiveren kost immers geld aan de VJF en wij hebben geen zicht of de hoeveelheid aanbiedingen die binnenkomen in balans zullen zijn met het budget dat we hiervoor ter beschikking hebben.

Archief is een ruim begrip: het betreft alles wat een organisatie aanmaakt of ontvangt: brieven, wedstrijduitslagen, ledenlijsten, verslagen, films, kasboeken en affiches. In de databank van Archiefbank Vlaanderen ontsluit men deze informatie op bestandsniveau. Het erfgoed zelf blijft ter plaatse, maar door registratie hopen wij de toekomstige bewaring te verzekeren.

Info Archiefbank Vlaanderen :

Website : www.archiefbank.be

Archiefbank Vlaanderen is de online databank van private archieven met steun van de Vlaamse overheid. Momenteel doet zij een campagne om het Vlaamse sporterfgoed in kaart te brengen . Daarbij werken ze samen met stads- en gemeentearchieven, sportfederaties, VLAS, Sportimonium, etc.

Info Sportimonium :

Website : www.sportimonium.be

Museum: Bloso-domein Hofstade, Trianondreef 19, 1981 Hofstade-Zemst Ingang van het domein op de Tervuursesteenweg

Vandaag is sport veel meer dan een tijdverdrijf voor rijke heren. Sport is ontspanning, sport is opvoeding, sport is avontuur, sport is spektakel, sport is mode. In acht tentoonstellingsluiken illustreert het Sportimonium hoe de sport in de afgelopen eeuw evolueerde tot een maatschappelijk fenomeen dat op vele manieren kan beleefd worden.

(Bron: http://www.vjf.be/content/VJF-Nieuws_Algemeen/clubarchieven-helpen-vjf)