Schuttersgilden en schutterssport. Waar cultureel erfgoed en sport elkaar ontmoeten.