Cometa

Het Cometa-model werd in 2010 ontwikkeld door FARO, PACKED en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor het beschrijven van collecties binnen verschillende soorten erfgoedorganisaties. Cometa is een staalkaart van elementen die mogelijk interessant zijn om op te nemen in collectiebeschrijvingen. Het model kwam tot stand door de vergelijking van bestaande standaarden, zoals ISAD(G) en RSLP, en bestaande praktijken, maar het is zelf geen standaard of erkende norm.  

Archiefbank bevat enkel beschrijvingen op bestandsniveau en werd vanaf het begin (2003) opgebouwd aan de hand van de internationaal erkende standaarden die bestaan om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken: ISAD(G) – voor de beschrijving van archiefbestanden, ISAAR CPF – voor de beschrijving van personen, organisaties en families en ISDIAH – voor de beschrijving van bewaarinstellingen. Gezien Cometa ontstond op basis van RSLP en ISAD, volgt Archiefbank bijgevolg ook het Cometa-model. Archiefbank is een gratis tool voor beschrijving van collecties volgens het Cometa-model. Neem contact op met het Archiefbankteam voor invoer.

Meer informatie over de overeenkomstige velden tussen ISAD(G) (Archiefbank) en Cometa kan je terugvinden in de crosswalk. Opgelet: de definiëring van velden is in ISAD(G) strikter dan in het Cometa-model, waar een vrijere invulling en interpretatie van velden mogelijk is. Hierdoor is het vanuit ISAD(G) eenvoudig om velden om te zetten naar Cometa, maar is niet altijd evident om Cometa-velden om te zetten naar ISAD(G). Bv. Beheershistoriek (Cometa-veld) kan ondergebracht worden in het veld Geschiedenis (ISAD-veld) of Verwerving (ISAD-veld). Om uitwisseling van gegevens met Archiefbank mogelijk te maken, vertrekt men best van strikt gedefinieerde velden of vanuit ISAD(G).

Meer informatie over Cometa vind je in het Cometa-dossier en in het artikel Archiefbank: een tool om gegevens conform het Cometamodel te noteren.

Een voorbeeldbeschrijving is terug te vinden in de presentatie Archiefbank als praktijkvoorbeeld.