Structuur en medewerkers

De Vlaamse Gemeenschap vertrouwde in het Archiefdecreet van 2002 de ontwikkeling en het dagelijks beheer van Archiefbank toe aan vier onthaalinstellingen: ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-K.U.Leuven en Liberaal Archief. Voor de input van de gegevens werkt Archiefbank samen met een brede waaier aan partners uit de erfgoedsector.

De algemene, strategische leiding van het project berust bij de Algemene Vergadering van de vzw Archiefbank Vlaanderen, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier onthaalinstellingen en experten uit de brede erfgoedsector. Voor de administratieve opvolging en tussentijdse feedback staat de Raad van Bestuur in.
Bekijk de samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

De Technische Werkgroep staat in voor de coördinatie en de concrete realisatie van het project. De projectmedewerkers Archiefbank zorgen met name voor de technische ontwikkeling en het onderhoud van de databank, het leggen van contacten met de partners, de begeleiding van de gegevensinvoer, het geven van de opleidingen en de publiekswerking.
Bekijk de samenstelling van de Technische Werkgroep.

De strategische en operationele opties worden periodiek getoetst bij een ruime Adviesraad, waarop de hele Vlaamse erfgoedsector en alle partners van Archiefbank worden uitgenodigd.
Bekijk de verslagen van de voorbije Adviesraden.