Partners

Archiefbank is een project in opbouw en steunt op een breed samenwerkingsverband. Voor de gegevensinvoer rekent Archiefbank op de inbreng van partners in het archievenlandschap en iedereen die begaan is met het archivalische erfgoed. Zowel archiefinstellingen als privé-personen kunnen informatie doorgeven over de archieven die zij bewaren. Dat kan via het aanmeldingsformulier of na contact met het team van Archiefbank.

Voor archiefinstellingen die hun gegevens zelf willen invoeren, staat de invoermodule kosteloos ter beschikking. Met bewaarplaatsen kunnen afspraken worden gemaakt inzake conversies en/of de koppeling naar lokale ontsluitingssystemen. Archiefinstellingen kunnen via Archiefbank een eigen archievenoverzicht opstellen.

Archiefbank werkt samen met het Algemeen Rijksarchief en tal van stads- en gemeentearchieven die private archiefbestanden bewaren. De culturele thema-archieven voeren de gegevens in over de door hen opgespoorde archiefbestanden. Er is een nauwe samenwerking met Odis, het Onderzoekssteunpunt Databank Intermediaire Structuren. Thematische archief- en documentatiecentra, bibliotheken, musea, universiteiten, heemkundige kringen, bedrijven, lokale archiefprojecten vervolledigen de uitgebreide lijst van partners van Archiefbank.

Om de bekendheid van Archiefbank Vlaanderen te vergroten, wordt ook een beroep gedaan op de partners. Zij hebben een goed overzicht van hun achterban en krijgen eenvoudiger toegang op het terrein. Archiefbank wil haar partners stimuleren om registratie in de databank aan te moedigen en hun erfgoedgemeenschap(pen) bekend te maken met het project. Dit kan bijvoorbeeld door een presentatie van Archiefbank op te laten nemen in regionale of lokale tijdschriften. Hiervoor worden twee artikels ter beschikking gesteld. Via de link www.archiefbank.be/documenten kan je een kort (1,5p) en lang (3,5p) artikel downloaden waarin Archiefbank wordt voorgesteld. In het lange artikel wordt er iets uitvoeriger stil gestaan bij de inhoud van de databank en de definiëring van de term archief.