Beleidsdocumenten

Op 15 maart 2013 werd de beheersovereenkomst tussen de vzw Archiefbank en Vlaams minister van Cultuur Schauvliege officieel ondertekend. Een beheersovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur waarin de engagementen tussen de overheid en de beleidsuitvoerder worden vastgelegd. In die overeenkomst worden de toegewezen opdrachten en de hiertoe beschikbare middelen verduidelijkt.

Het beleidsplan 2013-2017 dat door de vzw Archiefbank werd ingediend in het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet vormde samen met de adviezen van de Beoordelingscommissie en het Agentschap Kunsten en Erfgoed een stevige basis voor de opmaak van een overeenkomst die het uitgangspunt vormt voor de werking van Archiefbank voor de periode 2013-2017.