Inhoud van de databank

Welke archieven?

Archiefbank neemt gegevens op van private archieven: dat zijn archieven van personen, van families of van privaatrechtelijke verenigingen, organen, bedrijven of instellingen. Voorlopig worden dus geen archieven van openbare instellingen geregistreerd. Het begrip "archief" wordt ruim ingevuld. Archiefbank verzamelt niet alleen informatie over de gekende "papieren" archieven, maar evengoed over foto-, film of afficheverzamelingen, architectuur- en kunstenaarsarchieven, mondelinge getuigenissen, elektronische bestanden enz. Gemengde verzamelingen (bv. archief en documentatie) worden opgenomen en globaal beschreven.

Alle private archieven bewaard in Vlaanderen en Brussel worden opgenomen, evenals de in het buitenland bewaarde archieven die verband houden met Vlaanderen of Brussel. Er is geen chronologische begrenzing.

Welke informatie?

Voor het beschrijven van de archieven gebruikt Archiefbank een internationale standaard, met name ISAD(G) (General International Standard for Archival Description). Er zijn 26 velden voorzien om de informatie over bewaarplaats, titel, archievormer, inhoud, toegangen, raadpleegbaarheid enz. een plaats te geven. Slechts vijf velden zijn verplicht. Archiefbank biedt met andere woorden de mogelijkheid om enkel basisinformatie over archieven op te slaan, maar kan evenzeer uitgebreide beschrijvingen op bestandsniveau opnemen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om online links te leggen naar andere zoeksystemen.

Een project in opbouw

Archiefbank is een project met een lange-termijnperspectief. Begin 2017 telt de databank ca. 15.500 archiefbeschrijvingen, waarvan er ongeveer 13.000 raadpleegbaar zijn in de publiekscatalogus. Voor de verdere aanvulling van dit partieel overzicht rekent Archiefbank op de blijvende inbreng van de partners in het erfgoedveld. Er worden dagelijks nieuwe beschrijvingen toegevoegd. Consulteer regelmatig de databank voor een laatste stand van zaken.

Gebruik van de gegevens

Bij gebruik van de gegevens van Archiefbank Vlaanderen geldt de volgende gespecificeerde Creative Commons licentie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl.
Voor de uitgebreide licentietekst, zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/legalcode.nl.

omhoog