Erfgoed onder de aandacht in de Expert Class Sportmanagement

Voorblad van de VUB brochure over de Expert Class en het postgraduaat Sportmanagement

In de sportwereld is Jos Verschueren een naam als een klok. Sport zit hem in het bloed en als directeur Sportmanagement aan de VUB en directeur van het onafhankelijk adviesbureau in sportcommunicatie, Com Together, krijgt hij ruimschoots de kans om zijn sportkriebels de vrije loop te laten. Sinds de ontmoeting met de werking van Archiefbank verspreidt Verschueren de erfgoedboodschap met veel enthousiasme. 

Als organisator van het postgraduaat Sportmanagement aan de VUB en de Expert Class, een bijscholingsprogramma voor sportprofessionals, maakt Jos alle geledingen van de sportwereld enthousiast over alles wat sport aanbelangt. De Expert Class richt zich sterk op ervaringen. Zo neemt Jos zijn studenten bijvoorbeeld mee naar een wedstrijd in het stadion van West Ham United in Londen waar de loges s' avonds omgebouwd worden tot hotel. Na de match kunnen supporters er slapen met zicht op het veld. Hoewel de klemtoon in de Expert Class vooral ligt op het commercieel-organisatorische, kreeg Archiefbank de kans om het belang van een goed bewaard en geregistreerd archief in de les uit de doeken te doen.
 
Tot het publiek behoorden managers in verschillende sportdisciplines uit zowel België als Nederland, (voormalig) topsporters en geïnteresseerden die een job in de sportwereld ambiëren. De uitdaging voor sportclubs ligt in de eerste plaats uiteraard niet bij het borgen van hun erfgoed. De klemtoon werd daarom tijdens de voordracht gelegd op de uniciteit van archieven en hun nut voor de club zelf bij het vieren van jubilea en huldigingen. Wanneer de verslagen van de raad van beheer van een club verloren gaan, kan men deze niet zomaar terugvinden op een andere plaats. Wie in het heden dus niet doordacht bewaard, zal dat niet kunnen goedmaken in de toekomst. Daarenboven bevatten sportarchieven elementen, zoals oude foto’s en affiches, die men kan hergebruiken bij wervingscampagnes of in functie van marketing.   
Het effect van deze presentatie valt af te wachten. In gesprek met Jos Verschueren werden nieuwe ideeën en pistes opgevangen waarbij het pad verder geëffend wordt naar een bredere bekendmaking van onze sportcampagne bij sportverenigingen en sportliefhebbers. Bent u intussen nog sporterfgoed op het spoor gekomen, geef dan een seintje via info@archiefbank.be of vul het invulformulier op onze website in.