Sporterfgoed gezocht

Sport is een oud fenomeen. Denk bijvoorbeeld aan de oorsprong van de Olympische Spelen in Griekenland. Het is in de loop van de tijd een prominentere rol gaan spelen in de maatschappij. In de 19de en vooral de 20ste eeuw schoten verenigingen, clubs en koepels als paddenstoelen uit de grond. Ook in onze huidige samenleving is sport een niet weg te denken factor. Sporterfgoed behoort tot het collectieve sociale geheugen. Toch blijft er niet veel bewaard. Misschien omdat er weinig wordt opgetekend op papier? Of omdat de nalatenschap van een vereniging vaak verspreid bewaard wordt bij voorzitters, secretarissen of penningmeesters? En het in sommige gevallen gewoon wordt vernietigd.

Welk sporterfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank Vlaanderen wil ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk over het roemrijke Vlaamse sportverleden verloren gaat voor volgende generaties. In de Archiefbank wordt daarom informatie opgeslagen over elders bewaarde sportarchieven en sporterfgoed, zoals: diploma’s, clubverslagen, foto’s, trofeeën, films, wedstrijdverslagen, medailles enzovoort. Het erfgoed zelf, blijft ter plaatse. Bewaart u thuis of in het lokaal van uw sportvereniging nog oude documenten en/of beeldmateriaal? Geef dan langs het aanmeldingsformulier de informatie hierover door. Wenst u meer informatie over de juiste bewaarwijze van erfgoed, zodat ook de volgende generaties kunnen snuisteren in de foto’s en verhalen van vroeger, dan helpen wij ook graag verder.

Wie wenst, kan zelf zijn erfgoed in de kijker plaatsen. Contacteer ons langs info@archiefbank.be.

Wilt u graag grasduinen in onze sportdatabank? Klik dan op onderstaande knop.

Sportdatabank

Tussentijdse rapportering
Rapport_campagne_sporterfgoed_20150416.pdf

Artikelen over sporterfgoed op onze website

Artikelen over sporterfgoed op andere websites

Klik hier voor artikelen over sporterfgoed die het afgelopen jaar op andere websites zijn verschenen.