GOAAAL! Een eeuw Belgisch voetbal

Logo GOAAAL! Een eeuw Belgisch voetbal
Momenteel loopt in het Algemeen Rijksarchief te Brussel nog tot 29 september de tentoonstelling “GOAAAL! Een eeuw Belgisch voetbal”. Deze tentoonstelling put uit het rijke archief van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Eind 2009 schonk de KBVB zijn archief aan het Algemeen Rijksarchief waar het wacht op inventarisatie. Documenten, foto’s, affiches brengen meer dan honderd jaar voetbalgeschiedenis tot leven.

Tijdens de opening van de tentoonstelling op 19 april, sprak rijksarchivaris Karel Velle o.a. over de registratie van private archieven en over de problematiek van sportarchieven. Veel materiaal dreigt verloren te gaan. De rijksarchivaris riep de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap op het bewustzijn en de kennis inzake bewaring en beheer van sportarchieven te bevorderen.

U kan de volledige toespraak hier lezen.

Meer informatie vindt u hier.