Behoud & beheer

Wie zelf aan de slag wil, vindt hier een overzicht met richtlijnen en mogelijke acties om het archief goed te bewaren (voor toekomstige generaties) , te ordenen (om stukken makkelijk terug te vinden) en het archief te beschrijven in een inventaris (om het zo toegankelijk te maken en een overzicht te hebben).

Vooraleer de stukken ontsloten worden, moeten enkele andere fasen doorlopen worden. Zo wordt het archief eerst geschoond, dan geselecteerd en geordend en later beschreven.