Wetgeving

De archiefwetgeving in ons land kan omschreven worden als een conglomeraat van wet- en regelgeving voor archiefbeheer en archiefzorg in de publieke zowel als in de particuliere sector. Men onderscheidt doorgaans archiefwetten stricto sensu en daarnaast talloze bepalingen in allerhande wetten. Zij regelen een stuk archiefrecht voor doorgaans specifieke gevallen (zoals het notariaat, de vzw's).

Bij uitbreiding heeft archiefwetgeving ook te maken met de juridische aspecten aangaande informatie. Zo houdt de archiefwetgeving duidelijk verband met de wetgevingen op de openbaarheid van bestuur (Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur) en de privacybescherming (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)).

Een kort overzicht van archiefwetgeving:

Federale wetgeving

 • Archiefwet (BS 12 augustus 1955, gewijzigd art.126-132 BS 19 mei 2009)
 • Uitvoeringsbesluit archiefwet (BS 20 december 1955, gewijzigd BS 15 november 1995)
 • K.B. tot oprichting archiefdepots in de gemeenten (BS 20 december 1963)
 • K.B. houdende bepaling van de voorwaarden m.b.t overdracht van gerechtelijke archieven (BS 19 juni 2001, gewijzigd 29 juni 2001)

Waalse regelgeving

 • Waals decreet betreffende de openbare archieven (BS 20 december 2001)

Vlaamse wetgeving

 • Vlaams Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking (BS 1 oktober 2002, gewijzigd BS 13 september 2005)
 • Besluit houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking (BS 20 maart 2003)
 • Cultureel-erfgoeddecreet (BS 4 augustus 2008)
 • Uitvoeringsbesluit cultureel-erfgoeddecreet (BS 19 augustus 2008 en 13 februari 2009)
 • Decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (BS 05 augustus 2010)

Regelgeving van de Franse Gemeenschap

 • Décret portant agrément et subvention des centres d'archives privées (BS 19 november 1994, gewijzigd BS 14 februari 1995)
 • Besluit houdende benoeming van de leden van de "Conseil des Centres d'archives privées en Communauté française de Belgique" (BS 25 juni 1997)
 • Decreet betreffende de roerende culturele goederen en het immaterieel patrimonium van de Franse Gemeenschap (BS 24 september 2002)
 • Decreet van 12 mei 2004 betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België (BS 19 november 1994, gewijzigd BS 14 februari 1995)