Normen

In de archiefwereld zijn een aantal standaarden van kracht. Deze standaarden werden ontwikkeld om eenzelfde aanpak te promoten over de grenzen heen en de internationale uitwisselbaarheid van gegevens te verbeteren.

De General International Standard Archival Description of ISAD(G) werd ontwikkeld in de schoot van de International Council on Archives (ICA), een internationale beroepsvereniging voor archivarissen. De standaard werd voor het eerst voorgesteld in 1992. Op het ICA-wereldcongres in Sevilla 2000 werd de tweede, herziene versie aanvaard en gepubliceerd. Ze werd ontwikkeld voor het structureren en vastleggen van gegevens betreffende archieven. Zij zorgt voor een uniforme aanpak inzake ontsluiting van archieven. In 2004 verscheen een Nederlandse vertaling van ISAD(G), op initiatief van de Archiefschool en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD).

In 1995 werd ISAD(G) aangevuld met een andere standaard, voor beschrijvingen van archiefvormers: International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families of ISAAR(CPF), in 2004 herzien. Op de tweede Adviesraad van 17 november 2004 nodigde Archiefbank dr. Herman Coppens uit om een lezing over bovenstaande standaarden te geven: ISAD(G) en ISAAR(CPF). Niet toevallig de standaard.

In 2008 werd het rijtje aangevuld met ISDIAH of International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings. Deze standaard is een instrument voor het beschrijven van organisaties die archieven beheren. Net als de vorige standaarden implementeerde Archiefbank ook deze standaard in haar databank.