Colloquium "Sport als spiegel van de samenleving"

Het Liberaal Archief nodigt u graag uit op het

colloquium
Sport als spiegel van de samenleving

Op donderdag 24 november 2016, van 9 tot 17 uur
in het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

Met de boutade "Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven" in het achterhoofd, organiseert het Liberaal Archief een aantal evenementen rond de historisch-maatschappelijke rol van sport. Ankerpunt is de tentoonstelling Archief Sportief! Hieraan gekoppeld, organiseert het Liberaal Archief in samenwerking met het Sportimonium een studiedag over sportgeschiedenis.

De sprekers behandelen diverse maatschappelijke ontwikkelingen en processen van identiteitsvorming die inherent met sport zijn verbonden. Er is aandacht voor de wijze waarop sport maatschappelijke grenzen opwerpt én overschrijdt, voor de overgang van elitaire ontspanning naar massasport, en voor de emancipatorische rol van sport. Ook de verzuiling en ontzuiling van het sportieve verenigingsleven wordt belicht aan de hand van case studies uit de gymnastiekbeweging en het wielrennen. De studiedag wordt afgesloten met een status quaestionis van het historisch-sportief erfgoed van Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop dit gepreserveerd en gevalideerd wordt.

PROGRAMMA
9.00 Ontvangst met koffie
9.30 Peter Laroy (directeur Liberaal Archief) - Verwelkoming
9.40 Dr. Carmen Van Praet (UGent en Liberaal Archief) - Sport als spiegel van de maatschappij: inleidende beschouwingen
10.15 Prof. dr. Marjet Derks (Radboud Universiteit Nijmegen) - Sport, identiteit en lokale, regionale en nationale grenzen
11.00 Prof. dr. em. Ronald Renson (KUL) - Nicolaas Jan Cupérus in gedachten, voorman van het turnen in België en stichter van de Fédération Internationale de Gymnastique (FEG) [onder voorbehoud]
11.45 Dr. Stijn Knuts (KUL) - Worstelen in de colonnade. De moeilijke match van zuilgebonden sportculturen in België in de twintigste eeuw
12.30 Vragenronde
12.45 Lunch
13.45 Dries De Zaeytijd (Wielermuseum Roeselare) - Kerk en Koers, een poging tot accaparatie of voorspelbare symbiose?
14.30 Bregt Brosens (Sportimonium) - Collectievorming en collectiebeheer in een Olympic Museum
15.15 Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen) - Sporterfgoed gezocht
16.00 Vragenronde
16.30 Receptie

 

Praktische informatie:

Deelname aan de studiedag kost 25 euro, broodjeslunch en gelegenheidspublicatie zijn inbegrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Studenten betalen geen inschrijvingsgeld!

Inschrijven: via het inschrijvingsformulier of via studiedag@liberaalarchief.be met vermelding van instelling, functie of studierichting (uiterlijk voor 20 november 2016).

Locatie: Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent (routebeschrijving via www.liberaalarchief.be)