Aanmeldingsformulier

Wil u graag een archief of een collectie aanmelden, vul dan onderstaand formulier in. Klik daarna op de knop 'Verzend formulier'. Uw gegevens worden dan verstuurd naar Archiefbank Vlaanderen.

De door mij aangebrachte gegevens mogen worden opgenomen in Archiefbank Vlaanderen:

ja

Indien u dit aanmeldingsformulier gebruikt, geeft u daarmee aan de voorwaarden voor participatie (pdf, 25 kB) te aanvaarden. De door mij aangebrachte gegevens mogen worden opgenomen in Archiefbank Vlaanderen:

De door u verstrekte bewaarplaats- en contactgegevens zullen door Archiefbank Vlaanderen worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van de online Archiefdatabank en om u te informeren omtrent de werking van onze instelling. Wanneer u niet wenst dat wij u aanschrijven, volstaat het ons dit te melden.

De Wet verwerking persoonsgegevens kent u een recht van mededeling en verbetering toe. Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen.