Nieuws uit de erfgoedsector

Archief Last Post Association naar Stadsarchief Ieper

De voorbije maanden werkte de Last Post Association samen met het Stadsarchief Ieper aan het verzamelen en het ordenen van haar archief. Verschillende bestuursleden en medewerkers van de Last Post Association inventariseerden de waardevolle documenten die eerst werden gecentraliseerd bij het secretariaat van de vereniging.

Erfgoedplus.be ontvangt Europa Nostraprijs

Documentaire collectie van Theo Broers

Erfgoedplus.be, partner van Archiefbank, ontving maandag 15 mei de European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award 2017 in de categorie Education Training and Awareness-Raising. In het erfgoedregister van Erfgoedplus.be vind je afbeeldingen met beschrijvingen van erfgoedstukken. De prijs is een mooie erkenning voor een jarenlange inzet en overtuiging in het belang van een gecentraliseerde toegang tot erfgoedinformatie.

TRACKS: ontmoetingsmoment - save-the-date - 22 juni 2017

TRACKS_publieksmoment_2016_4_0.jpg

Het vierde TRACKS-ontmoetingsmoment vindt plaats op donderdagnamiddag 22 juni in het Gentse Muziekcentrum De Bijloke. Samen met de partners uit het TRACKS-netwerk nodigt PACKED vzw de kunstensector uit om ideeën op te doen, goede praktijken te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en plannen te smeden met betrekking tot archief- en collectiezorg. We combineren een plenair gedeelte met kleinere tafelsessies, waarbij de dialoog en de uitwisseling tussen de aanwezigen centraal staat.
 
 

Sharing is Caring - Brussels Extension : Opening up with Wikimedia - 20 juni 2017

SharingIsCaring

Sharing is Caring is een conferentieplatform met als doel om samenwerking en delen in de erfgoedsector te stimuleren door erfgoedwerkers, onderzoekers en gebruikers van cultuur samen te brengen.
 
Naar analogie van de TED conferenties en lokale TEDx 'extensions' verspreidt het format zich van Denemarken naar andere landen, waar lokale 'extensions' de thematieken die dicht bij hun context en community aanleunen.
 

Voorstelling Brochure leren archiveren - 26 april 2017

brochurearchiveren_1.png

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Deze archieven zijn waardevolle getuigenissen van het boeiende verenigingsleven in de regio. Ze roepen tal van herinneringen op en vertellen een eigen verhaal. Maar verenigingsarchieven zijn ook kwetsbaar. 
 

Archieven Abstract Modernisme

Website Abstract Modernisme

In samenwerking met de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) ging Archiefbank op zoek naar de archivalische nalatenschap van het Abstract Modernisme in België. Dit met het oog op de presentatie van een rubriek ‘archieven’ in het kader van de webtentoonstelling Abstract Modernisme van VKC.

KV Mechelen op kop in voetbalerfgoed

Snapshot filmpje Malinwa Archief

Archiefbank registreerde in 2012 de collectie van de supportersvereniging Malinwa. Na een voorzichtige start in 2013 van Malinwa Archief, een initiatief van de supportersvereniging om het erfgoed van KV Mechelen op te sporen en te ontsluiten, presenteert de vereniging nu een collectiebeleidsplan.

Archief in beeld

Beeld uit "Rens in het archief"

In het filmpje Rens in het archief laten Regionaal Archief Rivierenland en Erfgoed Gelderland uit Nederland op een bevattelijke manier zien wat een archief is en wat een archiefinstelling doet.

Pop-up tentoonstelling: neem een vliegende start met je sporterfgoed! #vliegendestartsporterfgoed

campagnebeeld.png

Tijdschriften, diploma’s, brieven, verslagen, affiches en uitnodigingen, krantenknipsels en foto’s…Het zijn maar enkele voorbeelden van wat je zoal terugvindt in het archief van een vereniging met oog voor ‘vroeger’.
 
 

Tracks: Ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Singel

Het programma van het derde TRACKS-ontmoetingsmoment staat in het teken van de opmaak van actieplannen voor 2017. Van gesubsidieerde kunstenorganisaties wordt immers voor het eerst verwacht dat ze hierin acties m.b.t. de zorg voor het eigen archief opnemen. De cases voorgesteld tijdens de rondetafelsessies zijn acties die je kunt opnemen in je actieplan, bijvoorbeeld je archiefruimte optimaliseren, je statisch archief in bewaring geven bij een erfgoedinstelling of je audiovisuele archieven laten digitaliseren.