Nieuwsarchief

Wist je dat de archieffiches in Archiefbank over een persistente identifier beschikken?

Afgelopen jaar kregen alle archiefbeschrijvingen in Archiefbank een persistente of duurzame URL. Zo zorgen we ervoor dat links naar een bepaalde beschrijving in Archiefbank vanop andere websites en databanken steeds blijven werken. De URL bouwden we op basis van de reeds bestaande persistente identifier (PID) van iedere fiche op. In een filmpje van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (Nederland) wordt het uitgelegd.

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden - 7 juni 2017

Verenigingsarchief

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen.

Maar hoe zit het met de geschiedenis van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen van hun werking terug te vinden? Misschien zijn er nog archieven van de vereniging bewaard. Maar waar dan?

Workshop ‘Beschrijvingspraktijk documenteren met dataprofielen’

Workshop.jpg

Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw, expertisecentrum voor digitaal erfgoed, organiseren een workshop rond het documenteren van jouw beschrijvingspraktijk met behulp van dataprofielen.

De olympische helden van Antwerpen 1920

Affiche van de Olympische Spelen in Antwerpen 1920

Voert de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps de lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Spelen aan, met even grote letters staan de op blote voeten lopende Ethiopische marathonman Abebe Bikila, de Tsjechoslowaakse 'locomotief' Emil Zátopek, de Nederlandse gazelle Fanny Blankers-Koen, de zwarte Jesse Owens in het nationaalsocialistische Duitsland van 1936 of zwemmer en 'Tarzan' Johnny Weismuller op diezelfde erelijst gegrift. Vergeten we zeker ook niet onze eigen olympiërs zoals Etienne Gailly, Gaston Reiff, Roger Moens, Gaston Roelants en Tia Hellebaut. Maar ook in het Antwerpse Beerschotstadion werd olympische geschiedenis geschreven en dit tijdens de eerste naoorlogse Spelen van 1920.

Nieuwe folder: Archief of collectie? Tips and tricks

folder_archief_collectie.jpg

Het beschrijven van erfgoed begint bij de identificatie van het geheel. Gaat het om een archief of een collectie? Van wie en waarover? Vaak spreekt dat voor zich, maar soms is het niet direct duidelijk.

Archiefbank present op APEx-conferentie in Boedapest (7-9 september 2015)

Michel Vermote op de Apex-conferentie in Boedapest

Op de 2de Apex-conferentie ‘Samenwerken en netwerken voor een digitale archieftoekomst. Duurzame vooruitzichten door het Archives Portal Europe’ werden niet alleen de resultaten van 6 jaar internationale, professionele samenwerking besproken, maar ook de kansen, uitdagingen, oplossingen en ideeën voor de nabije toekomst verkend.

Symposium ‘Het Geheugen van de Sport’ (16 oktober 2015)

logo_sportimonium.png

Sport en erfgoed … het mag een vreemde combinatie lijken, maar dat is het zeker niet. Foto’s, truitjes, clubverslagen, etc., ze getuigen allemaal van de kleine en grote helden en verhalen uit het verleden van een sportclub. Helaas zit veel van dit erfgoed weggestopt op zolders bij clubs of hun leden. Onbekend is onbemind en misschien zelfs in gevaar.

Traject rond sportarchieven van Erfgoedcel Brugge

trajectsportarchieven_erfgoedcelbrugge.png

In 2015 gaat Erfgoedcel Brugge verder met de werking rond sport en erfgoed. Samen met Archiefbank Vlaanderen en het Stadsarchief wordt een traject uitgezet rond de archieven van Brugse sportverenigingen.

TRACKS-ontmoetingsmoment over archief- en collectiezorg - 23 juni 2015

Jake Melara CC BY SANC

Op 23 juni vindt bij BRONKS het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment plaats voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel erfgoedwerkers en alle andere geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Nog meer dan tijdens het eerste ontmoetingsmoment ligt de klemtoon op het delen van ervaringen en kennis omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector.

Workshop Archives = Money

Foto uit archief KVS

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om subsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen? Het AMVB snelt de Brusselse kunstensector op 1 en 8 juni ter hulp met twee gratis workshops archiefbeheer.