Laatste nieuws

Archiefpunt (8 juni 2017) - presentaties online

Archiefpunt wil het diverse aanbod van private archiefbestanden in overeenstemming brengen met de opvangmogelijkheden in bewaarinstellingen. Het wil er toe bijdragen dat private archiefbestanden een passende bewaarinstelling vinden en vooral verhinderen dat private archieven door de mazen van het net vallen en onherroepelijk verloren gaan.

Rapportering campagne kunsterfgoed

In 2017 rondt Archiefbank Vlaanderen de themacampagne af omtrent de registratie van kunstarchieven en de sensibilisering van kunstenaars, kunstenaarscollectieven, musea en kunstverenigingen over de waarde van deze archieven.
Namen van kunstenaars associëren we automatisch met hun kunstproductie. We staan er zelden of nooit bij stil dat daarnaast heel wat documenten worden gevormd die gerelateerd zijn aan de totstandkoming van die kunstwerken, zoals ontwerpschetsen, briefwisseling, subsidiedossiers, draaiboeken en notities.